Oversættelse med fokus på kvalitet

Alle vores oversættere er veluddannede og har enten dansk, svensk, norsk eller engelsk som modersmål, og har desuden god erfaring med oversættelse til deres modersmål. Så når du lægger dine oversættelsesopgaver i vores hænder, kan du trygt stole på, at sproget bliver både korrekt og flydende.  

Vi leverer professionelle oversættelser med respekt for den oprindelige tekst. Uanset branche og emne, så skal en god oversættelse opleves som en velskrevet og flydende tekst. Du skal helt enkelt ikke tænke over, at det er en oversættelse.

Vi sørger for at finde den rigtige tone og terminologi i din branche, og hvis din virksomhed bruger specielle fagord, så sørger vi for at implementere dem i teksten.

Direkte kommunikation

Da vi er et lille oversættelsesbureau, vil du opleve, at du kommer til at tale med den samme person hver gang du henvender dig, og at vi vender tilbage meget hurtigt. Hos os vil du altid være en prioriteret kunde, selv om din virksomhed er lille.

Fuld fortrolighed

Alle dine data og dokumenter bliver selvfølgelig behandlet strengt fortroligt. Vi ville aldrig videregive de tekster eller data, du har lagt i vores hænder. Det er en selvfølge. Men hvis du har ekstraordinært følsomme dokumenter, så underskriver vi gerne en fortrolighedsaftale, hvis du har brug for det.

Uanset om du har brug for en oversættelse til svensk, norsk eller engelsk, så kan vi tilbyde et meget attraktivt prisniveau.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på oversættelse!

Læs mere om:

•   svensk   •   norsk   •   engelsk

Hvorfor Scandinavian Office Solutions?

•  Modersmålsoversættelse: Din tekst bliver oversat af en veduddannet modersmåls-oversætter, der sørger for, at både grammatik og ordforråd er korrekt, og at sproget er flydende og let tilgængeligt.

•  Oversættelser med fokus på kvalitet: Vi udfører vores arbejde med største omhu og sørger for korrekturlæsning af oversættelsen, før vi sender teksten til dig.

•  Punktlighed: Vi leverer altid til aftalt tid. Og du kan være sikker på at få en oversættelse, der kan tages i brug med det samme, hvilket sparer dig for en masse tid og unødvendig ærgrelse.

•  Tilfredshedsgaranti: Vi samler på tilfredse kunder, så derfor: Vi er ikke tilfredse, før du er tilfreds med oversættelsen.

De skandinaviske sprog

Skandinavien omfatter omkring 22 millioner indbyggere i landene Sverige, Norge, Danmark. Det er tydeligt, at svensk, norsk og dansk ligner hinanden. Omkring 90 % af ordforrådet er det samme. Grammatisk er sprogene også opbygget på samme måde. Dansk, norsk og svensk beskrives derfor fra et sprogligt perspektiv primært som et dialektkontinuum, en gruppe af nært beslægtede dialekter af skandinavisk.

Historisk set har en stor del af Nordens indbyggere kunnet forstå hinandens modersmål. Dette sproglige fællesskab på tværs af landegrænser bidrager til at forbinde de nordiske lande kulturelt. Sprogligt set er norsk, dansk og svensk nordgermanske sprog med oprindelse i det fælles nordiske sprog, der blev talt i vikingetiden.

I 800-tallet drev sprogene fra hinanden og blev adskilt i en vestlig og en østlig sprogstamme med dansk og svensk i det østlige og norsk, færøsk og islandsk i det vestlige. Under 1100-tallet begyndte de danske og svenske dialekter yderligere at adskille sig fra hinanden, og de blev i 1200-tallet opdelt i oldsvenske og olddanske dialekter.

Trods de tætte sproglige og kulturelle bånd, er forskellene i primært udtalen alligevel så store, at mange har problemer med at forstå hinanden. Nogle vil endda påstå, at de slet ikke forstår de andre skandinaviske sprog, hverken mundtligt eller skriftligt. Derfor er det altid en god idé at oversætte dine tekster, når du vil henvende dig til skandinaviske kunder eller sælge dine varer i Skandinavien.