Oversættelse

img

Oversættelse med fokus på kvalitet

Alle vores oversættere er veluddannede og har enten dansk, svensk, norsk eller engelsk som modersmål, og har desuden god erfaring med oversættelse til deres modersmål. Så når du lægger dine oversættelsesopgaver i vores hænder, kan du trygt stole på, at sproget bliver både korrekt og flydende.  

Vi sørger for at finde den rigtige tone og terminologi i din branche. Hvis din virksomhed bruger specielle fagord, så sørger vi for at implementere dem i teksten.

En god oversættelse opleves som en velskrevet og flydende tekst. Du skal helt enkelt ikke tænke over, at det er en oversættelse.

Uanset om du har brug for en oversættelse til svensk, norsk eller engelsk, så kan vi tilbyde et meget attraktivt prisniveau.

Oversættelse
oversættelser

Hvorfor Scandinavian Office Solutions som oversætter?

•  Modersmålsoversættelse: Din tekst bliver oversat af en veduddannet modersmåls-oversætter. Vi sørger for, at både grammatik og ordforråd er korrekt, og at sproget er flydende og let tilgængeligt.

•  Oversættelser med fokus på kvalitet: Vi udfører vores arbejde med største omhu og sørger for korrekturlæsning af oversættelsen, før vi sender teksten til dig.

•  Punktlighed: Vi leverer altid til aftalt tid. Og du kan være sikker på at få en oversættelse, der kan tages i brug med det samme. Det sparer dig for en masse tid og unødvendig ærgrelse.

•  Tilfredshedsgaranti: Vi samler på tilfredse kunder, så derfor: Vi er ikke tilfredse, før du er tilfreds med oversættelsen.

Du kan også finde os på LinkedIn og Facebook.

Kontakt os!

    De skandinaviske sprog

    Skandinavien omfatter omkring 22 millioner indbyggere i landene Sverige, Norge, Danmark. Det er tydeligt, at svensk, norsk og dansk ligner hinanden. Omkring 90 % af ordforrådet er det samme. Grammatisk er sprogene også opbygget på samme måde. Dansk, norsk og svensk beskrives derfor fra et sprogligt perspektiv primært som et dialektkontinuum, en gruppe af nært beslægtede dialekter af skandinavisk.

    Historisk set har en stor del af Nordens indbyggere kunnet forstå hinandens modersmål. Dette sproglige fællesskab på tværs af landegrænser bidrager til at forbinde de nordiske lande kulturelt. Sprogligt set er norsk, dansk og svensk nordgermanske sprog med oprindelse i det fælles nordiske sprog, der blev talt i vikingetiden.

    Trods de tætte sproglige og kulturelle bånd, er forskellene i primært udtalen alligevel så store, at mange har problemer med at forstå hinanden. Nogle vil endda påstå, at de slet ikke forstår de andre skandinaviske sprog, hverken mundtligt eller skriftligt. Derfor er det altid en god idé at oversætte dine tekster, når du vil henvende dig til kunder eller sælge dine varer i et andet skandinavisk land.

    This div height required for enabling the sticky sidebar